Köylerimiz

İncirpınarı Köyü

Bir tarafta Karadeniz, diğer tarafta ise Küre – isfendiyar dağları bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 90 m’dir. Köyün 16 km2 yüzölçümü vardır.
120 hane ev ve 325 nüfusa sahiptir. Yeniçam, Bağaran ve Sarıkum köylerine komşudur. Sinop- Ayancık- Türkeli sahil yolu üzerinde yer alır.
Sinop’a 24 km, Erfelek’e 35 km, Ayancık’a 44 km, Türkeli’ye 65 km’dir. Ayancık ve Türkeli’nden il merkezine giden şehir içi taşıma araçları bu
köyden 20 dakikada bir geçmektedir.

Köyün geçim kaynakları taryım hayvancılık ve sahil köyü olduğundan dolayy balıkçılıktır. İncirpınarı Köyü, Erfelek ilçesinin geneli gibi bir orman köyüdür.
Tipik Karadeniz sahil iklimine sahiptir. Kışlar ılık, yazlar sıcak ve her mevsim yağışlıdır.Yağış miktarı 600-1000 mm’dir. Bitki örtüsü tüm bölgeyle aynıdır.
Bitki örtüsünü ormanlar oluğturmaktadır. Çok zengin ve yoğun olup yükselti kuşaklarına göre farklılaşmaktadır.

Kıyı kesimlerde yayvan yapraklı orman dokusu makilik ve fundalık ile kültür bitkileri yaygındır. Kıyıdan itibaren yükseldikçe iğne yapraklı ağaç ve bitkiler yoğunluk kazanmaktadyr. Ormanlarda çam, köknar, yhlamur, dyğ budak, kavak, çynar ağaçlary vardyr. Bağ ve bahçelerde elma, armut, dut, üzüm incir,ceviz, kestane gibi meyveler yetiğir.

Köyün kuruluğu Pontus Rum imparatorluğuna dayandığı sanılmaktadır. Pervaneoğulları ve Candaroğulları dönemlerine ait mezar taşlarına rastlanmaktadır.
Karayahya türbeside bunlardan birisidir. 1854 yılında Doğu Anadolu ve Kafkaslardan gelen ailelerin yerleştiği bir köydür.
Gürcü, Çerkez ve Kafkas Türkleri mozaik oluşturmuştur. Geldikleri yörelerin örf ve adetlerini yaşatmışlar ve birbirlerine öğretmişlerdir.
Örneğin Gürcü Horonu ve Çerkez halk oyunlarını hep birlikte oynayabilirler. Birbirlerine öğrettikleri gelenek ve görenekleri köyün kültür
yapısına zenginlik katmaktadır.

İncirpınarı Köyü Karadeniz’e sınır olup eşsiz güzellikte sahilleri, temiz ve bol kumuyla deniz turizmine son derece uygundur.
Erfelek ilçesi ve İncirpynarı Köyü av meraklıları için bulunmaz bir nimettir. Denizinde ve göletlerinde yılın her ayında balık avı yapılabilmekte olup,
çulluk, kaz, ördek, bıldyrcın, keklik gibi uçan av hayvanlarının yanında tavşan, domuz vb. yaban av hayvanları yörede bol miktarda bulunmaktadır.
Yörede belki de hiçbir yerde rastlanılamayacak kadar Karaca (elik) yaşamakta yöre halkının da bu konuda duyarlı davranması ile kesinlikle avlanılmamaktadır.
Köyün sınyıları içinde birde Karaca yetiştirme çiftliği bulunuyor.

Köyün ilk öğretim okulunda taşımalı sistemle çevre köylerden öğrencilerde gelmektedir. Bu okulu köye üç dönem TBMM görev yapan ve elim bir
trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Sinop’un efsanevi milletvekili rahmetli Kadir Bozkurt kazandırmıştır. Kendisi bu köyde doğmuğtur.
Sinop’un en eski yerleşim merkezlerinden olmasına rağmen son yıllara kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış.

Köyün en yaşlısı Mahmut Çakıroğlu. 87 yaşında Mahmut Amca çok zor şartlarda yaşadıklarını anlatıyor.
“ Eskiden bu köy hep ormandı. Sarı-kum gölündeki sivri sinekten duramazdık. Çıbınlıklarla
( bir nevi sineklik. Bir yatağın dört tarafını çarşaf bez yada tül v.b. ile kapatılması) atardık.
Uğaklar sıtmadan çok telef oldu. Öyle ki; ektiğimiz mahsulü, alamadığımız seneler oldu.
Mısır somağı, yemek durumunda kaldık. O zaman fakirlik vardı. Ayağımıza giyecek çarık bulamazdık.
Daha sonra köylüye ziraat buğdayı verdiler onlardan ektik. Gübre çıktı,bolluk oldu. Ondan sonra bizim karnımız doydu.
Buralarda köylerin imkanları yavaş yavaş iyileşti. Doktor geldi. Okul yapıldı .köylere.
Arabalar gelip geçti buralardan,eskiden at sırtında Sinop’a doktor, bulmaya giderdik. Köyde nüfus artınca yetmez oldu.
Yeni yetişenler hep istanbul’a gittiler. Köyde genç kalmadı. Artık köy sönmeye bağladı. Çok yokluk gördük ama eskiden tadı vardı buraların” diyor.

BENZER KONULAR

Yorum Yapınız